Hytter Med Neven

2012

 
 

Skulle du ønske deg en rimelig, staselig og lun hytte som ikke bare passer godt inn i naturen, men også tar vare på den? Skulle du ønske deg friheten til å være i kontakt med naturen på egne premisser og uten invaderende materialer? Ønsker du deg frihet fra kloakknettet og høyspentledningen?


Da er Hytter Med Neven løsningen!


Sammen hytter vi med neven til de dårlige moderne løsningene, men også til de som gjør hyttedrømmen til et mareritt av høye priser, dårlig tilpassede byløsninger og ferdigvare. Hytter Med Neven er god norsk trebyggerkunst; miljøvennlig og godt designet. Fordi du kan gjøre det meste selv, gir det deg, familie og venner noe ekstra personlig.

 

Velkommen inn

Selvbyggerløsning for den design- og miljøbevisste